Skip to content

Zdravotní pojištění v USA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jste pojištěni na vysoké škole, ale měli byste si předem ujasnit, zda se pojištění vztahuje i na úrazy, které se stanou v soukromí. V zásadě doporučujeme uzavřít připojištění i v domovské zemi.