Skip to content

SAT & TOEFL Testy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scholastic Aptitute Test (SAT) se skládá z matematické a anglické části. Každý student musí tento test absolvovat na začátku procesu. Je nutné se zaregistrovat u NCAA Clearinghouse a přihlásit se na univerzity.

 

The Test of English as a Foreign Language (TOEFL) je jazykový test pro studenty, jejichž mateřským jazykem není angličtina. Je vyžadován téměř všemi univerzitami v anglicky mluvícím světě, když se student hlásí.