Skip to content

Rozdíl mezi univerzitním systémem EU a USA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

V USA, kromě středoškolského diplomu jsou uchazeči povinni mít určité minimální známky, dobré doporučující dopisy, kopie písemných prací a někdy i přijímací pohovory. TOEFL a SAT jsou také běžné na téměř všech univerzitách. Jako vysokoškolák si rozšiřujete svůj intelektuální obzor studiem předmětů všech oborů v prvním ročníku bez ohledu na své kariérní aspirace. Například studenti čtyřletých vysokých škol se pro obor musí rozhodnout až po roce.