Skip to content

Možnosti stipendia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sportovní stipendia na univerzitách v USA jsou běžná z mnoha důvodů. Na jedné straně podporují talentované sportovce, kteří na základě svých výkonů dostávají finanční podporu na studium. To jim umožňuje získat vyšší vzdělání a zároveň dále rozvíjet své sportovní dovednosti. Na druhou stranu univerzity těží ze sportovních úspěchů svých studentů, protože to zvyšuje reputaci univerzity a často generuje finanční příjmy prostřednictvím mediálního působení a reklamních smluv. Sportovní stipendia jsou tedy velkým přínosem jak pro studenty, tak pro univerzity.

 

Stipendia založená na potřebách (Need-based) se udělují na základě finanční potřeby. Mají nárok na každý rok zápisu na vysokou školu. Naproti tomu stipendia založená na prospěchu (Merit-based) jsou udělována studentům, kteří dokládají akademické nebo sportovní úspěchy spolu s řadou dalších talentů a kritérií.